Hrvatska komora poreznih savjetnika

Hrvatska komora poreznih savjetnika osnovana je u Zagrebu 23.studenoga 2011., na osnivačkoj skupštini održanoj u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Osnivačka skupština sazvana je temeljem Odluke ministrice financija, mr.sc. Martine Dalić, sukladno članku 31. stavku 2. Zakona o poreznom savjetništvu. Prema tom Zakonu porezni savjetnici obvezni su udružiti se u Komoru kao samostalnu i neovisnu organizaciju sa statusom pravne osobe.

Osnivačkom skupštinom po ovlaštenju ministrice financija predsjedao je Josip Lozančić, državni tajnik i ravnatelj Porezne uprave. Tijekom Osnivačke skupštine usvojen je Statut Hrvatske komore poreznih savjetnika, izabran su predsjednik i potpredsjednici te članovi Izvršnog i Nadzornog odbora te komore.

Osnivanje Hrvatske komore poreznih savjetnika pridonosi jačanju struke poreznih savjetnika u Republici Hrvatskoj. Danas u Hrvatskoj djeluje 29 poreznih savjetnika, temeljem Zakona o poreznom savjetništvu koji je donesen 2000. godine. Temeljna zadaća poreznog savjetnika je davanje stručne pomoći o poreznim pitanjima. Porezni savjetnik pomaže stranci kod izrade porezne prijave, zastupa stranku u poreznim postupcima pred poreznim tijelima, sudjeluje u poreznim sporovima pred sudovima, nadzire pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava.

Na petoj izbornoj Skupštini Hrvatske komore poreznih savjetnika održanoj dana 18.12.2015 godine, birano je novo rukovodstvo Komore.

Za predsjednika je izabran Damir Brajković.

2016-slika1-680

2016-slika2-680