OBAVIJEST O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK, 28. studenog 2016. godine u Zagrebu

OBAVIJEST O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK, 28. studenog 2016. godine u Zagrebu

EDUKACIJU ZA POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA, 19. do 30. rujna 2016. u Zagrebu

DUKACIJU ZA POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA, 19. do 30. rujna 2016. u Zagrebu

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU POREZNIH SAVJETNIKA

U skladu s člankom 36. stavak 4. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika („N.N. br. 5/13), na temelju prijedloga Odbora za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje, Skupština [...]