Anđa Svoboda

image_pdf
Ime i prezime Anđa Svoboda
Registarski broj 25
AdresaBjelovar, Brune Bušića 4a
Datum polaganja ispita28.4.2009.
Trenutni statusNe obavlja djelatnost
Odobrenje za rad i datumUP/I-131-01/07-01/136
Ur.br:513-07-21-01/09-16
od 28.4.2009.
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail andjasvoboda@gmail.com
Telefon
NAPOMENA: