Marijan Svečnjak

image_pdf
Ime i prezime Marijan Svečnjak
Registarski broj 24
AdresaZabok, Matije Gupca 158
Datum polaganja ispita 4.12.2007.
Trenutni statusNe obavlja djelatnost
Odobrenje za rad i datumUP/I-131-01/07-01/32
Ur.br: 513-07-21-11/08-4
od 4.12.2007.
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail revizor-tim@kr.t-com.hr
TelefonTel: 049/223-284
Mob.098/378-286
Fax: 049/223-284
NAPOMENA: