Mate Perković

image_pdf
Ime i prezime Mate Perković
Registarski broj 20
AdresaZagreb, Goljak 30
Datum polaganja ispita5.12.2007.
Trenutni statusNe obavlja djelatnost
Odobrenje za rad i datumUP/I-131-01/07-01/136
Ur. Br: 513-07-21-11/07-5
od 5.12.2007.
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail mate.porezi@gmail.com
TelefonMob: 098/230-272
NAPOMENA: