Održani seminari u suradnji sa HGK

U suradnji sa HGK od 2. do 9. veljače 2017. godine HKPS je održala seminare u područnim komorama Zagreb, Split, Rijeka i Osijek

FIKUS POREZNO SAVJETNIŠTVO d.o.o za porezno savjetovanje i računovodstvo

POREZNO SAVJETNIŠTVO TUK d.o.o.

POREZNI SAVJETNIK DAMIR BRAJKOVIĆ, d.o.o. za porezno savjetništvo