POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU

Ovime se u nastavku pojašnjava primjena Zakona o poreznom savjetništvu („Narodne novine“, br.: 127/00, 76/13 i 115/16) kojeg su zadnje izmjene stupile na snagu 01.01.2017. godine, a koje je [...]