FILIP KANIĆ

image_pdf
Ime i prezime Filip Kanić
Registarski broj 63
AdresaHainzelova 70, Zagreb
Datum polaganja ispita
Trenutni statusNe obavlja djelatnost
Odobrenje za rad i datum
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail filip@kanic.eu
Telefon:
NAPOMENA: