NIKŠA CRLJEN

image_pdf
Ime i prezime Nikša Crljen
Registarski broj 65
AdresaDubravička 10, Harmica
Datum polaganja ispita
Trenutni statusNe obavlja djelatnost
Odobrenje za rad i datum
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail niksa.crljen@porezi.net
Telefon:
NAPOMENA: