OBAVIJEST O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK U 2019.

image_pdf

OBAVIJEST

Na temelju odredaba članka 15. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika („Narodne novine“ br. 5/13) i odredbi članka 6. Pravilnika o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika („Narodne novine“ br. 2/17) Izvršni odbor HKPS i Povjerenstvo za provođenje ispita daju

O B A V I J E S T

O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK U 2019. GODINI

 1. Ispiti za stjecanje zvanja porezni savjetnik održati će se u sedam ispitnih rokova u tijeku 2019. godine sukladno Pravilniku o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika i to:

  1. Redovni ispitni rok bez obzira na broj prijavljenih kandidata

 • 18., 19., 20., 22. i 29. studenog 2019. godine

  1. Ostali rokovi – ukoliko se prijavi dovoljan broj kandidata

 • 18., 19., 20., 22. i 29. ožujka 2019. godine

 • 20., 21., 22., 24. i 31. svibnja 2019. godine

 • 16., 17., 18., 20. i 27. rujna 2019. godine

 1. Ispiti se održavaju u navedenim rokovima u Zagrebu, Boškovićeva 5. s početkom u 9. sati.

 2. Pismeni dio ispita (5 ispita) trajat će prva tri dana u navedenim rokovima, a usmeni ispit za položene pismene ispite će se održati četvrti navedeni dan. Usmeni ispiti (4 ispita) održat će se zadnjeg datuma navedenog u rokovima.

 3. Ispiti se polažu u vremenu od 9. do 15. sati.

 4. Svaki kandidat prije nego što pristupi ispitu dužan je tajniku ispitnog povjerenstva predati osobnu iskaznicu i potvrdu o uplati naknade za polaganje ispita.

 5. Prijavu za polaganje ispita može podnijeti kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 8. i 9. Zakona o poreznom savjetništvu, (diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ili magistar ekonomije ili magistar prava s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj i najmanje pet godina radnog iskustva na poreznim poslovima ili stručni specijalist s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj, završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija koji u svom planu i program sadrži minimalno 50 posto predmeta istovjetnih/sukladnih sadržaja/iz Programa za polaganje ispita za poreznog savjetnika i najmanje sedam godina radnog iskustva na poreznim poslovima).

 6. Uz prijavu za polaganje ispita prilažu se isprave utvrđene člankom 5. Pravilnika o postupku i uvjetima za polaganje ispita za poreznog savjetnika (presliku diplome, dokaz o prebivalištu, dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu i izjavu o nekažnjavanju).

 7. Uz prijavu za pristupanje ispitu kandidat je dužan priložiti dokaz o uplati pristupnine za pokriće provjere i obrade prijave za polaganje ispita, koja nije naknada za polaganje ispita, u iznosu od 200,00 kuna.

 8. Prijava sa pripadajućim ispravama navedenim u točki 6. i 7. ove obavijesti dostavlja se na adresu HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA 10000 Zagreb, Draškovićeva 45. .

 9. Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za polaganje ispita ili koji ne pristupi polaganju ispita pristupnina se ne vraća.

 10. Naknada za polaganje ispita iznosi 7.000,00 kuna, a plaća se na transakcijski račun HKPS broj HR75 2340 0091 1105 2947 2 kod Privredne banke Zagreb.

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA

Pripremila:

Podpredsjednica HKPS

Doc.dr.sc. Vlasta Roška

Odbor za edukaciju