EDUKACIJA ZA POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA U OSIJEKU – 08. 03. 2019.

image_pdf

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA

U SURADNJI S EKONOMSKIM FAKULTETOM U OSIJEKU I

POSLIJEDIPLOMSKIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJEM RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I ANALIZA

organizira

EDUKACIJU ZA POLAGANJE ISPITA

ZA POREZNOG SAVJETNIKA U OSIJEKU

u 2019. godini

PROGRAM EDUKACIJE:

1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje (3 sata)

2. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj (14 sati)

4. Porez na dohodak i doprinosi

5. Neizravni porezi i carine

6. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija (10 sati)

7. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske (3 sata)

8. Pravo trgovačkih društava (4 sata)

9. Subjekti porezno-pravnog odnosa (2 sata)

.

VRIJEME ODRŽAVANJA: petkom od 16.30 sati do 20 sati i subotom od 9 do 13 sati s početkom

08. 03. 2019. godine u 16,30 sati

MJESTO ODRŽAVANJA: Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

Predavači: sveučilišni profesori, porezni savjetnici, ugledni stručnjaci

NAKNADA: 5.000,00 kuna po kandidatu prije održavanja na žiro račun HKPS broj HR75 2340 0091 1105
2947 2 kod Privredne banke Zagreb

UVJETI ZA PRIJAVU ISPITA:

Porezni savjetnik mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

(čl. 8 . st. 2 Zakona o poreznom savjetništvu, N.N. 127/00, N.N. 76/13 i N.N. 115/2016):

 1. da ima poslovnu sposobnost

 2. da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske ili države ugovornice Europskog gospodarskog prostora

 3. da govori hrvatskim jezikom i piše latiničnim pismom i drugim jezikom i pismom koji je u službenoj uporabi na području na kojemu treba obavljati djelatnost

 4. da nije kažnjen za kaznena djela protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava te protiv službene dužnosti iz zakona kojim su uređena kaznena djela i kaznene sankcije, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time što se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne te da protiv njega nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja, protiv krivotvorenja, protiv službene dužnosti, te protiv pravosuđa iz zakona kojim su uređena kaznena djela i kaznene sankcije, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time što se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne te da protiv njega nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poreznog savjetništva.

Porezni savjetnik mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

(čl. 9 . st. 1. i 2 Zakona o poreznom savjetništvu, N.N. 127/00, N.N. 76/13 i N.N. 115/2016):

  • da je diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ili magistar ekonomije ili magistar prava s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj i najmanje pet godina radnog iskustva na poreznim poslovima ili

  • da je stručni specijalist s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj, završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija koji u svom planu i programu sadrži minimalno 50 posto predmeta istovjetnih/sukladnih sadržaja iz Programa za polaganje ispita za poreznog savjetnika i najmanje sedam godina radnog iskustva na poreznim poslovima, i

  • da je položio ispit za poreznog savjetnika u skladu s ovim Zakonom i dobio propisano odobrenje za rad od Komore.

Pod radnim iskustvom na poreznim poslovima razumijeva se rad na primjeni poreznih ili računovodstvenih propisa. Navedeno se može provjeriti u kontaktu s tajnikom Hrvatske komore poreznih savjetnika na telefon 091/179-1346 ili na e-mail info@hkps.hr

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU ISPITA:

✓ ovjerena kopija diplome

✓ potvrda o nekažnjavanju

✓ dokaz o radnom stažu

✓ dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

PRIJAVE i INFORMACIJE ZA EDUKACIJU:

telefon 099/44-56789 ili na e-mail ivo.mijoc@efos.hr

 • info@hkps.hr

Napomena:

✓ Edukacija će se održati ako se prijavi dovoljan broj kandidata (najmanje 10 kandidata)

✓ Mogućnost priznavanja ispita kod upisa PSS Računovodstvo, revizija i analiza iz kolegija Porezna forenzika te Financijsko računovodstvo i računovodstveno izvještavanje.

✓ Potrebni materijali dostaviti će se na mail polaznika.

Informacije o ispitu: Ispiti će se održati u ožujku, svibnju, rujnu i studenom 2019. godine u Hrvatskoj komori poreznih savjetnika, Zagreb, Draškovićeva 45. Više informacija o ispitu na stranicama
www.hkps.hr