Mate Akrap

image_pdf
Ime i prezime Mate Akrap
Registarski broj 72
AdresaKrležina 9, Split
Datum polaganja ispita
Trenutni statusNe obavlja djelatnost
Odobrenje za rad i datum
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail maakrap@gmail.com
Telefon:095/899-0008
NAPOMENA: