Violeta Đebro

image_pdf
Ime i prezime Violeta Đebro
Registarski broj 70
AdresaFrana Folnegovića 6a, Zagreb
Datum polaganja ispita
Trenutni statusNe obavlja djelatnost
Odobrenje za rad i datum
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail vdebro@deloittece.com
Telefon:092/359-7744
NAPOMENA: