Božica Bukovski Supanc

image_pdf
Ime i prezime Božica Bukovski Supanc
Registarski broj 78
AdresaZagreb, Ul.grada Vukovara 284
Datum polaganja ispita
Trenutni statusNe obavlja djelatnost
Odobrenje za rad i datum
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiNe obavlja djelatnost
e-mail bozica.bukovski@hr.gt.com
Telefon091/4877-200
NAPOMENA: