Pravilnik o stručnom usavršavanju poreznih savjetnika

Pravilnik o stručnom usavršavanju poreznih savjetnika.

POZIV ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE, 27., 28.i 29.listopada

Stručno usavršavanje poreznih savjetnika održat će se dana 27., 28.i 29.listopada 2016. godine u trajanju od 20 nastavnih sati (20 bodova). Tema stručnog usavršavanja je Dobit i dohodak od kapitala.

POZIV ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE, 10. lipnja 2016.

Stručno usavršavanje poreznih savjetnika održat će se dana 10. lipnja 2016. godine, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Draškovićeva 45