EDUKACIJU ZA POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA U RIJECI

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA
U SURADNJI S PRAVNIM FAKULTETOM U RIJECI

ORGANIZIRA

EDUKACIJU ZA POLAGANJE ISPITA
ZA POREZNOG SAVJETNIKA U RIJECI
PROGRAM EDUKACIJE:
1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje
(3 sata)
2. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj (14 sati)
3. Porez na dobit (4 sata)
4. Porez na dohodak i doprinosi (8 sati)
5. Neizravni porezi i carine (8 sati)
6. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija (10 sati)
7. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske (3 sata)
8. Pravo trgovačkih društava (4 sata)
9. Subjekti porezno pravnog odnosa (2 sata)

VRIJEME ODRŽAVANJA:
30.01. do 10.02. 2017. godine od 16 -21 h
MJESTO ODRŽAVANJA: Pravni fakultet Rijeka

Predavači: Sveučilišni profesori, porezni savjetnici, ugledni stručnjaci
NAKNADA: 5.000,00 kuna po kandidatu prije održavanja na žiro račun HKPS broj HR75 2340 0091 1105 2947 2 kod Privredne banke Zagreb
PRIJAVE i INFORMACIJE:
telefon 098/964-1020 ili na e-mail info@hkps.hr
telefon 091/675 1268 ili na e-mail zunic@pravri.hr
Napomena:
Edukacija će se održati ako se prijavi dovoljan broj kandidata
Informacije o ispitu: Ispit će se održati svaki mjesec od siječnja do lipnja i od rujna do studenog 2017. godine. Više informacija o ispitu na stranicama www.hkps.hr .

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA