Obavijest o edukacijama za kandidate u 2020.g

Edukacija za pripremu i polaganje ispita za porezne savjetnike planira se tijekom 2020. održati u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku*

U Zagrebu se planiraju dvije edukacije u ožujku i rujnu 2020.g.,

U Splitu se planira jedna edukacija tijekom studenog i prosinca 2020.g.,

U Rijeci i Osijeku će se za edukacije naknadno utvrditi termini.

*edukacije se održavaju ukoliko se prijavi dovoljan broj kandidata.

Više informacija o točnim datumima edukacija na www.hkps.hr

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA