Održan seminar u HGK

HKPS je od 18.4. do 20.04.2016. u suradnji sa HGK održala seminare u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku na temu „AKTUALNA PITANJA VEZANA ZA PDV I POREZ NA DOBIT“, te tako nastavila uspješnu suradnju.