POZIV ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE, 10. lipnja 2016.

Poštovane kolegice i kolege,
Izvršni odbor HKPS donio je odluku o stručnom usavršavanju poreznih savjetnika u skladu s čl. 36.
točke 3. Statuta HKPS, dana 6. travnja 2016. godine te vam upućujemo:
POZIV ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

Stručno usavršavanje poreznih savjetnika održat će se dana 10. lipnja 2016. godine, u prostorijama
Hrvatske gospodarske komore, Draškovićeva 45, Zagreb s početkom u 8,30 sati, u trajanju od 4
nastavna sata.

Raspored predavanja:
8,15 – 8,30 – registracija
8,30 – 10,00

Oporezivanje članova uprave kao izaslanih radnika i stranaca
Predavači: Legac Dalibor, Martinović Željko, Opalić Dražen Ministarstvo financija, Središnji ured PU

10, 00 – 10,30 pauza za kavu
10,30 – 11,15

Oporezivanje članova uprave kao izaslanih radnika i stranaca
Predavači: Legac Dalibor, Martinović Željko, Opalić Dražen Ministarstvo financija, Središnji ured PU

11,15 – 12,00

Presude EU i PDV prijevare (kittel princip)
Predavač: Čilić Ante, Ministarstvo financija, Središnji ured PU

12,00 – 13,00 – pauza za ručak
13,00 – Skupština HKPS (poziv ćete dobiti naknadno)

Molimo sve porezne savjetnike da prisustvuju stručnom usavršavanju i da svoj dolazak potvrde do
1. lipnja 2016. godine na e-mail: vlasta@vlastaroska.hr. Stručno usavršavanje je besplatno za
porezne savjetnike s uredno podmirenom članarinom.

Kako bismo svi imali koristi od našeg stručnog usavršavanja molimo vas da sva pitanja na gore
navedene teme dostavite do 20. svibnja 2016. godine na e-mail: vlasta@vlastaroska.hr kako bi
predavači mogli odgovore ugraditi u svoje prezentacije.

Lijepi pozdrav,
Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje
Dr.sc. Vlasta Roška, v.r.
Predsjednik HKPS
Mr.sc. Damir Brajković, v.r.