Josip Jadran Sekso

Ime i prezime Josip Jadran Sekso
Registarski broj 106
AdresaŠibenik, Put Vuka Mandušića 8
Datum polaganja ispita
Trenutni statusNe obavlja djelatnost
Odobrenje za rad i datum
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail
Telefon
NAPOMENA: