Tihana Poljak Savić

Ime i prezime Tihana Poljak Savić
Registarski broj 104
AdresaRijeka, Turkovo 83
Datum polaganja ispita
Trenutni statusPOREZNO SAVJETNIŠTVO JAKOVLJEVIĆ-KUŠETA d.o.o. za porezno savjetovanje
Odobrenje za rad i datum04-104-2/24 od 27.3.2024.
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail
tihana.poljak@porezno-savjetnistvo.com
Telefon091/5868-675
NAPOMENA: