Godišnji plan termina ispita

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA

Izvršni odbor Hrvatske komore poreznih savjetnika na 22. sjednici održanoj dana 16.
studenoga 2016. godine u Zagrebu, Draškovićeva 45. donio je zaključak te usvojio

PLAN POLAGANJA ISPITA U 2017. GODINI

Zaključeno je da se za narednu 2017. godinu donose plan s više rokova i objave ti planirani
rokovi za polaganje ispita za kandidate za porezne savjetnika koje je dužna organizirati
HKPS.
Plan HKPS je u 2017. godini organizirati najmanje devet ispitnih rokova za polaganje ispita
za kandidate, a koji rokovi bi započinjali u zadnjem tjednu sljedećih mjeseci:
01/2017. / 02/2017. / 3/2017./ 04/2017. / 05/2017.* / 6/2017./ 9/2017. / 10/2017. / 11/2017.*
* iznimno će se u planiranim rokovima za 5/2017. i 11/2017. ispiti održati bez obzira na
prijavljeni broj kandidata koji pristupaju ispitu, jer su i do sada u tim mjesecima prethodnih
godina održavani ispitni rokovi.
Sukladno zaključcima formirana je radna skupina za provedbu plana, a plan će se objaviti na
internetskim stranicama HKPS.
U Zagrebu, 16.12.2016.
____________________
Damir Brajković
predsjednik Hrvatske komore
poreznih savjetnika