Hrvatska komora poreznih savjetnika nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatske komore poreznih savjetnika koje se nalazi na adresi https://hkps.hr/.

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://hkps.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Uočene neusklađenosti sa Zakonom su slijedeće:

  • Na stranici nije vidljiv plug-in za uključivanje teksta za osobe s disleksijom
  • Na stranici nije vidljiv plug-in za uključivanje opcija promjene kontrasta
  • Opis funkcije slike nema prednost pred opisom njezinog sadržaja
  • Poveznice nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode
  • Kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje samo putem tipkovnice nije omogućeno
  • Na stranici nije osiguran alternativni zvučni opis informacije
  • Datoteke nisu dostupne u strojno čitljivom obliku

Hrvatska komora poreznih savjetnika radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 28. lipnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatske komore poreznih savjetnika.
Hrvatska komora poreznih savjetnika će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatsku komoru poreznih savjetnika.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatske komore poreznih savjetnika korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@hkps.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.