15. Europska profesionalna konferencija poreznih savjetnika, Zagreb, 2. prosinca 2022.

konferencija-hkps2022-v2a

CFE Tax Advisers Europe i Hrvatska komora poreznih savjetnika organiziraju 15. Europsku
profesionalnu konferenciju poreznih savjetnika, dana 2. prosinca 2022. godine, u trajanju od 9:30 –
15:00 u Zagrebu.
Tema konferencije je Ciljanje na ‘loše jabuke’: Pomagači izbjegavanja poreza – je li to još uvijek
značajan problem u Europi?, a potaknuta je prijedlogom Europske Komisije, koja se usredotočila na
uvođenje novog zakonodavstva za poboljšanje regulatornog okvira poreznih posrednika i rješavanje
uloge „pomagača“ koji olakšavaju utaju poreza i agresivno porezno planiranje u Europskoj uniji
(Osiguranje okvira aktivnosti pomagača – „SAFE” ili Securing the Activity Framework of Enablers ).
Panelisti će razmotriti potencijalnu učinkovitost predloženog zakonodavstva; korištene definicije i jesu
li političke opcije koje su usredotočene na rješavanje uloge pomagača stvarno smanjile agresivno
porezno planiranje unutar Europske unije i ispravno ciljale na „loše jabuke” u profesiji poreznog
savjetovanja. Panelisti će također raspravljati o postojećim zakonodavnim mjerama u EU-u, podacima
nakon BEPS-a i o tome jesu li utaja poreza i agresivno porezno planiranje i dalje značajan problem u
EU-u s uvođenjem mnoštva EU-ovih zakona protiv izbjegavanja plaćanja poreza nakon BEPS-a.
Više informacija o Konferenciji na linku:
https://taxadviserseurope.org/event/cfe-professional-affairs-conference-on-regulation-of-tax-advisers-in-zagreb-croatia-on-02-december-2022/