20 GODINA POREZNOG SAVJETNIŠTVA I 10 GODINA HKPS

20godina-slajder

Hrvatska komora poreznih savjetnika obilježava 10 godina od osnivanja dana 23. studenoga 2011..

Ujedno se obilježava i 20 godina poreznog savjetništva u Republici Hrvatskoj, obzirom da je dana 1.1.2001. stupio na snagu Zakon o poreznim savjetništvu (NN 127/00).

 

Komora je u proteklom razdoblju u okviru raspoloživih resursa i volonterskog rada njenog rukovodstva ostvarila zacrtane aktivnosti iz djelokruga rada Komore, kao što su organizacija ispita za porezne savjetnike, edukacija za kandidate za ispite, seminara i simpozija, te suradnju s Ministarstvom financija, Poreznom upravom, krovnom organizacijom poreznih savjetnika CFE Tax Advisers Europe i drugim administrativnim, stručnim, znanstvenim institucijama, tijelima i radnim skupinama.

 

Našim članovima, pri tome, zadnjih 20 godina nije bilo lako obavljati djelatnost.  U poreznom sustavu, u kojem je od samog početka primjene Zakona o poreznom savjetništvu bilo i ustavnih prijepora o ovlastima poreznih savjetnika. Propitivala se stručnost i sposobnost poreznih savjetnika pri zastupanju poreznih obveznika u upravnim postupcima pred poreznim tijelima, te se trebalo prilagoditi izmjenama propisa, a nije se moglo ostvariti zakonom propisano pravo sudjelovanja u poreznim upravnim sporovima. Međutim, vrijeme je pokazalo da snaga poreznih savjetnika leži upravo u njihovoj stručnosti, znanju i sposobnosti da odgovore na sve te izazove.

 

Iako se može reći da nisu ostvareni svi očekivani pomaci za porezno savjetničku struku, Komora se neće prestati truditi da to poboljša. Pri tome jasno poručujemo da su ovlašteni porezni savjetnici, kao najveći porezni stručnjaci za porezne propise Republike Hrvatske, partneri poreznog sustava kada obavljaju zakonom propisanu djelatnost.

 

Nadamo da je došlo vrijeme da se definira poslovni model koji predviđa jasne okvire i kriterije za porezne savjetnike koji uključuje i rasterećenje porezne administracije. Sve to može doprinijeti ukupnom smanjenju porezne evazije, ali i porezne presije, posebno ako se ispravno i pravično podjele zadaci, uloge i racionalno predvide rasterećenja većim uključenjem poreznih savjetnika u porezni sustav kako je to uređeno u nekim članicama EU ili kroz kontinuirano porezno savjetovanje.

Ostajemo otvoreni za prijedloge, sugestije, uključivanje u rad stručnih odbora, pa i za kritike kako bi zajedno unaprijedili djelatnost poreznog savjetništva u Republici Hrvatskoj, ali i porezni sustav u cjelini.

 

Žao nam je što smo bili prisiljeni otkazati planiranu svečanu skupštinu za 3.12.2021. u hotelu Sheraton na kojoj bi se prisjetili i kolega kojih više nema, ali i Udruge preteče Komore poreznih savjetnika, te prigodno zahvalili suradnicima i dodijelili zahvalnice istaknutim pojedincima. Ali, ostaje nam se radovati novim izazovima i budućim susretima, posebno planiranom skupu poreznih savjetnika u Splitu u svibnju, te odgođenoj Konferenciji PAC CFE u Zagrebu u studenom 2022. godine.

 

Zahvaljujemo svim vanjskim suradnicima, govornicima i sudionicima skupova u organizaciji Komore, članovima ispitnog povjerenstva, edukatorima na pripremama za polaganje ispita za porezne savjetnike, predavačima na edukacijama, seminarima, i simpozijima, predstavnicima sveučilišne zajednice, drugim Komorama i fakultetima s kojima smo surađivali, te čelnicima i predstavnicima Ministarstva financija i Porezne uprave.

 

Čestitamo svim članovima i tajniku Komore na prvih 10 godina, te zahvaljujemo svim kolegicama i kolegama koji su svojim radom doprinijeli u tijelima HKPS.

 

Posebno čestitamo ovlaštenim poreznim savjetnicima koji su na ovako turbulentnom tržištu imali snage registrirati djelatnost, te je obavljaju zakonito, savjesno, stručno i etično, čime nas potiču da ustrajemo u našem radu.

 

 

23.11.2021.

Predsjednik HKPS

Mr.sc. Damir Brajković