29. rujna 2023. godine ODRŽAN OKRUGLI STOL HKPS O IZMJENA ZAKONA

U organizaciji HKPS, dana 29. rujna 2023. godine održan je Okrugli stol na temu „IZMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU, ULOGA POREZNIH SAVJETNIKA U POREZNOM SUSTAVU I DRUGE AKTUALNOSTI“

Nastavno na  očekivane aktualne izmjene osam poreznih propisa, a koje je usvojio Hrvatski Sabor dan prije, u Zagrebu je održan okrugli stol u organizaciji HKPS, koji je stavio naglasak na izmjene Zakona o poreznom savjetništvu i ulozi poreznih savjetnika u poreznom sustavu. O tome su uvodno izlagali  predsjednik HKPS  Mr.sc. Damir Brajković, ravnatelj Porezne uprave  Božidar Kutleša, te Prof.dr.sc. Nataša Žunić – Kovačević sa Pravnog fakulteta u Rijeci. Uz njih su u panel raspravi sudjelovali ovlašteni porezni savjetnici: Mr.sc. Darko Augustinović, podpredsjednik Komore, Maja Živanović – Ivankić članica IO Komore, te Doc.dr.sc. Ivan Čevizović, voditelj radne skupine HKPS za izmjene Programa za polaganja ispita za porezne savjetnike.

Skupu su uz porezne savjetnike članove HKPS, prisustvovali uvaženi gosti iz Ministarstva financija i Središnjeg ureda Porezne uprave, akademske zajednice i stručne javnosti.

Nastavno na uvodna izlaganja panel rasprava kojom je moderirao predsjednik Komore,  najviše pozornosti je privukla izmjena zakona o porezu na dohodak i doprinosa, gdje je akcent stavljen na moguću složenost u budućoj primjeni i odstupanje od dosadašnjih smjerova administrativnog rasterećenja i pojednostavljivanja poreznog sustava.

Na izlaganju Zakonu o poreznom savjetništvu ravnatelj PU istaknuo je suradnju s HKPS prilikom donošenja ovih izmjena, te jasan položaj poreznih savjetnika u poreznom sustavu RH, koji djelatnost poreznog savjetništva kao regulirane profesija usklađuje s proporcionalnim okvirom za liberalizaciju tržišta iz Zakona o uslugama.

S druge strane Prof.dr.sc. Žunić Kovačević je istaknula da se ovim izmjenama nije značajno promijenio pojam savjetovanja poreznih savjetnika u poreznim sporovima pred upravnim sudom, a koji je de facto i prije postojao,. Međutim, sada je  jasnije propisan okvir kako to treba implementirati na Upravnim sudovima, a što je bilo zamišljeno primijeniti još od početka primjene Zakona o poreznom savjetništvu i OPZ-a iz 2000. godine. Istaknuto je da je porezno savjetništvo definitivno ovlaštena struka i treba biti prepoznata i za vještačenje u materijalnim poreznim predmetnima pred sudovima.

Možemo  izdvojiti i neke naglaske iz diskusije, posebno one koje je apostrofirao doc.dr.sc  Ivan Čevizović, da su izmjenama čl.17.a  Zakona koji sada propisuje samo prag od 51 % glasačkih prava za porezne savjetnike kod osnivanja d.o.o., konačno ostvareni svi preduvjeti da  poduzetnici koji imaju tendenciju da se bave ovom profesijom poreznog savjetništva usklade svoje poslovanje sa zakonom koji to regulira u RH.

Ravnatelj je naglasio da je stoga i propisana jasna prekršajna procedura za lažno predstavljanje i neovlašteno obavljanje djelatnosti poreznog savjetništva. Posebno jer se svakodnevnom radu i poreznim postupcima zastupanju pred poreznim tijelima prepoznata važnost uloge  poreznih savjetnika u ispravnoj primjeni propisa za porezni sustav, što će se nadograđivati kroz digitalne i elektroničke komunikacije kroz planirane projekte Porezne uprave. Naglašeno je da se nastoje otkloniti poteškoće pri ostvarivanju prava zastupanju poreznih obveznika pred Poreznim tijelima, a koje je dodatno apostrofirala porezna savjetnica Maja Živanović Ivankić, te istaknula da je to moguće izbjeći dodatnom internom edukacijom službenika Porezne uprave, u čemu može doprinijeti HKPS.

U zaključcima sudionika panela istaknuto je potreba daljnjeg unaprjeđenja sustava, ali i održavanja stabilnosti, posebno prilikom donošenja novih propisa, uz poruke potpredsjednika HKPS mr.sc. Darka Augustinovića da su mogući smjerovi unaprjeđenja sustava i kroz zajednički rad na metodologiji, standardima, te implementaciji kontinuiranog praćenja u analizama rizika i prepoznavanja ovlaštenih poreznih savjetnika i izrade elaborata o transfernim cijenama za porezne obveznike.

U zaključcima ravnatelja Božidara Kutleše istaknuto je da MF Porezna ima pred sobom postavljene jasne okvire i prepoznaje značaj uloge poreznih  savjetnika za funkcioniranje, kako ispravne primjene zakona, tako i zaštite prava poreznih obveznika. Uloga poreznih savjetnika će se unaprijediti i  ovim izmjena kroz jasno propisanu ulogu sudjelovanja na Upravnom sudu. S druge strane pozdravljajući  dosadašnju suradnju, predsjednik HKPS mr.sc. Damir Brajković istaknuo je da će to biti dodatni poticaj poreznim za stalno stručno usavršavanje, edukacije kandidata i privlačenje novih članova, kako bi ovlašteni porezni savjetnici kao i do sada  stručno, savjesno i zakonito  obavljali svoju djelatnost u poreznom sustavu RH, te zaštitili prava poreznih obveznika.

Na kraju skupa predsjednik  Odbora za stalno stručno usavršavanje Ivica Baban prigodno je predao diplome poreznim savjetnicima koji su položili ispit za poreznog savjetnika.