EDUKACIJA ZA POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA U RIJECI – 2018.

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA

U SURADNJI S PRAVNIM FAKULTETOM U RIJECI

ORGANIZIRA

EDUKACIJU ZA POLAGANJE ISPITA

ZA POREZNOG SAVJETNIKA U RIJECI

PROGRAM EDUKACIJE:

 1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje

(3 sata)

 1. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj (14 sati)

 2. Porez na dobit (4 sata)

 3. Porez na dohodak i doprinosi (8 sati)

 4. Neizravni porezi i carine (8 sati)

 5. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija (10 sati)

 6. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske (3 sata)

 7. Pravo trgovačkih društava (4 sata)

 8. Subjekti porezno pravnog odnosa (2 sata)

VRIJEME ODRŽAVANJA:

 • 19.02. do 02.03. 2018. godine od 16 -21 h

MJESTO ODRŽAVANJA: Pravni fakultet Rijeka

Predavači: Sveučilišni profesori, porezni savjetnici, ugledni stručnjaci

NAKNADA: 5.000,00 kuna po kandidatu prije održavanja na žiro račun HKPS broj HR75 2340 0091 1105 2947 2 kod Privredne banke Zagreb

PRIJAVE i INFORMACIJE:

Napomena:

 • Edukacija će se održati ako se prijavi dovoljan broj kandidata

Informacije o ispitu: Ispiti će se održati u siječnju, veljači, svibnju, lipnju, rujnu, listopadu i studenom 2018. godine. Više informacija o ispitu na stranicama www.hkps.hr .

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA