EDUKACIJA ZA POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA U SPLITU POČINJE 13. STUDENOG 2020.

HKPS u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Splitu organizira edukaciju u trajanju od 56 sati za pripremu polaganja prema Programu za polaganje ispita za porezne savjetnike

Početak edukacije: 13.11.2020.

Mjesto održavanja: EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, CVITE FISKOVIĆA 5, dvorana D4

Vrijeme održavanja: od 13. studenoga do 19. prosinca 2020. godine, petak (16-20h) i subota (9-13h).

Predavači: Sveučilišni profesori, porezni savjetnici i porezni inspektori.

Naknada:  5.000,00 kn po kandidatu, obvezna uplata prije početka edukacije na žiro račun HKPS:
HR75 2340 0091 1105 29472 kod Privredne banke Zagreb.

Informacije: na telefon 091/443-0639 ili na e-mail pervan@efst.hr.

Prijave se primaju do 02. studenoga izravno na telefon ili putem e-mail adrese.

Edukacija će se održati ako se prijavi dovoljan broj kandidata, uvažavajući propisane epidemiološke uvjete.