EDUKACIJA ZA POLAGANJE ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK U ZAGREBU, 11.-22. OŽUJKA 2024. GODINE

Hrvatska komora poreznih savjetnika zaprima prijave na edukaciju za polaganje ispita za zvanje porezni savjetnik koja će se održati u razdoblju od 11. -22. ožujka 2024. godine. Edukacija se provodi sukladno Programu za polaganje ispita za porezne savjetnike u trajanju od 56 sati.

PROGRAM EDUKACIJE:

  1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje (3 sata)
  2. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj (14 sati)
  3. Porez na dobit (4 sata)
  4. Porez na dohodak i doprinosi (8 sati)
  5. Neizravni porezi i carine (8 sati)
  6. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija (10 sati)
  7. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske (3 sata)
  8. Pravo trgovačkih društava (4 sata)
  9. Subjekti porezno pravnog odnosa (2 sata)

 

VRIJEME ODRŽAVANJA: 11. do 22. ožujka 2024. godine, radnim danom od ponedjeljka do petka, u trajanju od 16,00 do 21,00 sati

MJESTO ODRŽAVANJA: Zagreb, Trinom, Strojarska cesta 24

PREDAVAČI: Sveučilišni profesori, porezni savjetnici, ugledni stručnjaci

NAKNADA: 800,00 EUR-a (6.027,60 kn) po kandidatu, plaća se prije održavanja na žiro račun Hrvatske komore poreznih savjetnika:  IBAN broj: HR75 2340 0091 1105 2947 2, kod Privredne banke Zagreb                                                          

PRIJAVE  I INFORMACIJE: telefon 091 179 1346 ili na e-mail: info@hkps.hr

Napomena: Edukacija će se održati ako je prijavljen dovoljan broj kandidata (prijave do 1. ožujka 2024. godine).