EDUKACIJA ZA PRIPREMU I POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA U SPLITU

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA U
SURADNJI SA EKONOMSKIM FAKULTETOM U SPLITU
ORGANIZIRA
EDUKACIJU ZA PRIPREMU I POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA

PROGRAM:
1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje (3 nastavna sata)

2. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj (14 sati)

3. Porez na dobit (4 sata)

4. Porez na dohodak i doprinosi (8 sati)

5. Neizravni porezi i carine (8 sati)

6. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija (10 sati)

7. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske (3 sata)

8. Pravo trgovačkih društava (4 sata)

9. Subjekti porezno pravnog odnosa (2 sata)

Početak edukacije: 06.05.2022.

Mjesto održavanja: EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, CVITE FISKOVIĆA 5 (ili
Zoom, ovisno o epidemiološkoj situaciji)

Vrijeme održavanja: svibanj i lipanj 2022. godine; petak (16-20h) i subota (9-13h).
Predavači: Sveučilišni profesori, porezni savjetnici i porezni inspektori.
Naknada: 5.000,00 po kandidatu, obvezna uplata prije početka edukacije na žiro
račun HKPS HR75 2340 0091 1105 29472 kod Privredne banke Zagreb.
Informacije: na telefon 091/443-0639 ili na e-mail pervan@efst.hr. Prijave se primaju
do 25. travnja 2022. izravno na telefon ili putem e-mail adrese. Edukacija će se
održati ako se prijavi dovoljan broj kandidata, uvažavajući propisane epidemiološke
uvjete.