EDUKACIJU ZA POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA U SPLITU – 2018.

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA

U SURADNJI S EKONOMSKIM FAKULTETOM U SPLITU

ORGANIZIRA

EDUKACIJU ZA POLAGANJE ISPITA

ZA POREZNOG SAVJETNIKA U SPLITU

PROGRAM EDUKACIJE:

 1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje (3 sata)

 2. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj (14 sati)

 3. Porez na dobit (4 sata)

 4. Porez na dohodak i doprinosi (8 sati)

 5. Neizravni porezi i carine (8 sati)

 6. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija (10 sati)

 7. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske (3 sata)

 8. Pravo trgovačkih društava (4 sata)

 9. Subjekti porezno pravnog odnosa (2 sata)

VRIJEME ODRŽAVANJA:

 • 2. 11. do 8. 12. 2018. godine, petkom od 16 do 20 sati i subotom od 9 do 13 sati

MJESTO ODRŽAVANJA: Ekonomski fakultet Split, Cvite Fiskovića 5

Predavači: Sveučilišni profesori, porezni savjetnici, ugledni stručnjaci

NAKNADA: 5.000,00 kuna po kandidatu prije održavanja na žiro račun HKPS broj HR75 2340 0091 1105 2947 2 kod Privredne banke Zagreb

PRIJAVE i INFORMACIJE:

 • telefon 098/964-1020 ili na e-mail info@hkps.hr

 • telefon 091/443-0639 ili na e-mail pervan@efst.hr

Napomena:

 • Edukacija će se održati ako se prijavi dovoljan broj kandidata

Informacije o ispitu: Ispiti će se održati u siječnju, veljači, svibnju, lipnju, rujnu. listopadu i studenom 2018. godine. Više informacija o ispitu na stranicama www.hkps.hr .

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA