FINANCIJSKI INSPEKTORAT OBJAVIO AKTUALNE INFORMACIJE U SEKTORU VEZANE ZA SUSTAV SPNFT

Financijski inspektorat je objavio Aktualne informacije vezano za sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma  u sektoru vanjskih računovođa, revizora i poreznih savjetnika, gdje kao nadzornik nad usklađenošću obveznika iz sektora računovođa, revizora i poreznih savjetnika sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, želi ukazati na aktualne teme vezane uz sustav sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma i podijeliti odgovarajuće informacije kako bi obveznici svoje poslovanje uskladili s novim izazovima.

 

Između ostalog, uzimajući u obzir specifičnost poslovanja obveznika sektora, i u cilju njihove bolje usmjerenosti na postizanje prikladne usklađenosti i učinkovitosti u provedbi SPNFT mjera ovom prigodom je također:

  • dodatno pojašnjeno u kojim poslovima je vanjski računovođa, revizor i porezni savjetnik,  obveznik provedbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
  • istaknuta je obveza primjene pristupa provedbi Zakona temeljem procjene rizika,
  • kao podsjetnik, navedene su glavne obveze u provođenju propisanih mjera i radnji koje su detaljnije    opisane u Općim smjernicama za provođenja Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja    terorizma (vidjeti na web stranicama Financijskog inspektorata).

 

Slijedom navedenog u privitku možete pogledati materijal Financijskog inspektorata za 2021., kojeg objavljujemo u cilju upoznavanja i edukacija:

AKTUALNOST FINANCIJSKOG INSPEKTORATA U SEKTORU, 2021. g, PDF format