HKPS primljena u članstvo ETAF (European Tax Adviser Federation)

Dana 28. lipnja 2023. u Briselu je skupština ETAF-a, krovne organizacija ovlaštenih poreznih savjetnika EU, koja djeluje u državama članicama koje imaju reguliranu profesionalnu djelatnost poreznih savjetnika, donijela jednoglasnu odluku da se HKPS primi u članstvo kao promatrač, s pravom da unutar roka od dvije godine postane punopravni član.

ETAF se, kao i HKPS, zalaže za:

  • reguliranje profesionalnih zakona koji osiguravaju visokokvalitetno porezno savjetovanje i visoke etičke standarde,
  • poštivanje raznolikih i povijesno nastalih različitih profesionalnih pravnih režima u državama članicama,
  • profesionalnu tajna koja poreznim savjetnicima omogućuje izgradnju odnosa temeljenih na povjerenju koje je ključno za proces prikupljanja poreza
  • usklađenost i transparentnost između tržišne i porezne politike.

HKPS je na prijemu predstavljao predsjednik, mr. sc. Damir Brajković, koji je prezentirao Komoru, te se u ime Izvršnog odbora i Odbora za međunarodnu suradnju Komore, zahvalio predsjedniku ETAF-a g. Phillipe Arraou i predstavnicima članica na odluci o prijemu.

Članice ETAF-a od osnivanja su:  Bundessteuerberaterkammer (BStBK, Njemačka), Deutscher Steuerberaterverband (DStV, Njemačka), Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables (CNOEC, Francuska) i Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili (CNDCEC, Italija).

Od 1. srpnja 2018,  pridružene su, kao punopravni članovi, Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA, Belgija), Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR, Rumunjska) i Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete (MOKLASZ, Mađarska). Austrijska Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW, Austria) je punopravni član ETAF  od 1 siječnja 2022. godine.

LINK: https://etaf.tax/