HKPS PRIMLJENA U PUNOPRAVNO ČLANSTVO CFE – Tax advisers Europe

Na skupštini CFE Tax advisers Europe – profesionalnog krovnog udruženja poreznih savjetnika, održanoj dana 7.6.2019. u Briselu donesena je jednoglasna odluka da se HKPS prima u punopravno članstvo CFE Tax advisers Europe.  http://taxadviserseurope.org/members/

Podsjećamo da je ova odluka i produkt redovnih aktivnosti predstavnika HKPS u radu stručnih odbora CFE-a (PAC/FC/TTC) od 2017. godine, od kada je HKPS je bila samo promatrač.

 http://hkps.hr/2017/12/05/hkps-primljena-u-cfe-confederation-fiscale-europeenne/

Udruživanje na ravnopravnim osnovama doprinijeti će razvoju porezno savjetničke struke, ali i bržoj razmjeni stručnih informacija kroz mrežu poreznih savjetnika u državama članicama. Omogućiti će i daljnje jačanje porezne informiranosti o primjeni i novostima u EU Direktivama, presudama Suda EUCJ, te međunarodnim smjernicama OECD-a i drugih tijela koje mogu utjecati na djelatnost poreznog savjetništva.