HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA U SURADNJI SA EKONOMSKIM FAKULTETOM U SPLITU ORGANIZIRA EDUKACIJU ZA PRIPREMU I POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA

PROGRAM:

1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje (3 nastavna sata)
2. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj (14 sati)
3. Porez na dobit (4 sata)
4. Porez na dohodak i doprinosi (8 sati)
5. Neizravni porezi i carine (8 sati)
6. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija (10 sati)
7. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske (3 sata)
8. Pravo trgovačkih društava (4 sata)
9. Subjekti porezno pravnog odnosa (2 sata)

Početak edukacije: 14.05.2021.

Mjesto održavanja:
EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, CVITE FISKOVIĆA 5 (ili
Zoom, ovisno o epidemiološkoj situaciji)

Vrijeme održavanja: svibanj i lipanj 2021. godine; petak (16-20h) i subota (9-13h).
Predavači: Sveučilišni profesori, porezni savjetnici i porezni inspektori.

Naknada: 5.000,00 po kandidatu, obvezna uplata prije početka edukacije na žiro račun
HKPS HR75 2340 0091 1105 29472 kod Privredne banke Zagreb.
Informacije: na telefon 091/443-0639 ili na e-mail pervan@efst.hr.

Prijave se primaju do 30. travnja izravno na telefon ili putem e-mail adrese. Edukacija će se održati ako
se prijavi dovoljan broj kandidata, uvažavajući propisane epidemiološke uvjete.