Iz aktivnosti Komore

1. FINI predano izvješće o financijskom poslovanju za period 01.01. do 30.3. 2016
2. Zaključen ugovor o poslovnoj suradnji sa HOK-om
3. U tijeku je izrada nacrta Zakona o poreznom savjetništvu
4. Održana četiri seminara za HGK sukladno ugovoru o poslovnoj suradnji i to u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Posječenost seminara bila jako dobra, kao i povratne informacije učesnika.