O B A V I J E S T O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK, 22.11.2021. U ZAGREBU

  1. Ispit za stjecanje zvanja porezni savjetnik održat će se sukladno Pravilniku o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika i počinje

Dana 22.11.2021 u 9,00 sati u Zagrebu, Boškovićeva 5.

Ispit će trajati 22., 23., i 24., 11.2021 pismeni ispiti te 26.11.2021 usmeni ispit iz tih predmeta kao i dana 3.12.2021 usmeni ispit iz predmeta koji nemaju pismeni dio.

  1. Ispiti se polažu u vremenu od 9 do 15 sati

  2. Svaki kandidat prije nego što pristupi ispitu dužan je tajniku ispitnog povjerenstva predati potvrdu o uplati naknade za polaganje ispita.

  3. Prijavu za polaganje ispita može podnijeti kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 8. i 9. Zakona o poreznom savjetništvu.

  4. Uz prijavu za polaganje ispita prilažu se isprave utvrđene člankom 5. Pravilnika o postupku i uvjetima za polaganje ispita za poreznog savjetnika (presliku diplome, dokaz o prebivalištu, dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu i izjavu o nekažnjavanju).

  5. Uz prijavu za pristupanje ispitu kandidat je dužan priložiti dokaz o uplati pristupnine za pokriće provjere i obrade prijave za polaganje ispita, koja nije naknada za polaganje ispita, u iznosu od 200,00 kuna.

  6. Prijava sa pripadajućim ispravama navedenim u točki 6. i 7. ove obavijesti dostavlja se na adresu HERVATSKA KOMORA SAVJETNIKA.

  7. Naknada za polaganje ispita iznosi 7.000,00 kuna, a plaća se na žiro račun Komore br HR75 2340 0091 1105 2947 2 kod PBZ.

  8. Sve druge informacije mogu se dobiti na mail: info@hkps.hr.

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA