OBAVIJEST O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK – U Zagrebu 23. 11. 2020.

O B A V I J E S T 

O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK 

 

  1. Ispit za stjecanje zvanja porezni savjetnik održat će se sukladno Pravilniku o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika i počinje  

Dana 23.11.2020 u 9,00 sati u Zagrebu, Boškovićeva 5.  

 

      Ispit će trajati 23., 24., i 25., 11.2020 pismeni ispiti te 27.11.2020 usmeni ispit iz tih predmeta kao i dana 4.12.2020 usmeni ispit iz predmeta koji nemaju pismeni dio. 

  1. Ispiti se polažu u vremenu od 9 do 15 sati 
  1. Svaki kandidat prije nego što pristupi ispitu dužan je tajniku ispitnog povjerenstva predati potvrdu o uplati naknade za polaganje ispita. 
  1. Prijavu za polaganje ispita može podnijeti kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 8. i 9. Zakona o poreznom savjetništvu. 
  1. Uz prijavu za polaganje ispita prilažu se isprave utvrđene člankom 5. Pravilnika o postupku i uvjetima za polaganje ispita za poreznog savjetnika (presliku diplome, dokaz o prebivalištu, dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu i izjavu o nekažnjavanju). 
  1. Uz prijavu za pristupanje ispitu kandidat je dužan priložiti dokaz o uplati pristupnine za pokriće provjere i obrade prijave za polaganje ispita, koja nije naknada za polaganje ispita, u iznosu od 200,00 kuna. 
  1. Prijava sa pripadajućim ispravama navedenim u točki 6. i 7. ove obavijesti dostavlja se na adresu HRVATSKA KOMORA SAVJETNIKA. 
  1. Naknada za polaganje ispita iznosi 7.000,00 kuna, a plaća se na žiro račun Komore br HR75 2340 0091 1105 2947 2 kod PBZ. 

 

                   HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA