OD 1.1.2022. STUPILE NA SNAGU IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ISPITIMA ZA POREZNE SAVJETNIKE

OD 1.1.2022. STUPILE NA SNAGU IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ISPITIMA ZA POREZNE SAVJETNIKE

 

Skupština HKPS je 3.12.2021. usvojila, te je u Narodnim Novinama br. 139/2021 (17.12.2021. objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika, koje izmjene su stupile na snagu 1.1.2022. ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_139_2360.html)

Ovime se ističu najvažnije izmjene i dopune:

  • samo jedan predmet ispita („Porezno pravo u Republici Hrvatskoj“) se zadržava provjeravati i pisanim i usmenim putem (do sada pet predmeta),
  • preostali predmeti (njih osam prema Programu) se polažu samo pisanim putem,
  • kandidati na ispitu ne mogu koristiti drugu literaturu osim propisa,
  • polaganja predmeta ispita ‘Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija’ može se osloboditi revizor,
  • definira se žalbeni postupak.

Pročišćeni tekst Pravilnika možete pronaći na stranicama pod AKTIPRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA