ODLUKA O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK 18-22.03.2024.

Sukladno odredbi članka 10. Zakona o poreznom savjetništvu (Narodne novine, broj: 127/00,76/13, 115/16 i 114/23) i odredbi članka 6. Pravilnika o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika (Narodne novine, broj: 2/17 i 139/21), Hrvatska komora poreznih savjetnika donosi

 

ODLUKU O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK

Sukladno odredbi Zakona o poreznom savjetništvu i Pravilnika o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika (Narodne novine, broj: 2/17 i 139/21), ispit za stjecanje zvanja porezni savjetnik održat će se u vremenu od 18. do 22. ožujka 2024. godine, u Zagrebu, Boškovićeva 5. Ispiti se, u pravilu, polažu u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Ispiti se provode pisanim putem, osim iz predmeta “Porezno pravo u Republici Hrvatskoj” koji se polaže pismenim i usmenim putem.

Kandidat koji je položio ispit iz predmeta “Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija” prilikom polaganja revizorskog ispita, dužan je uz prijavu ispita dostaviti pisano uvjerenje Hrvatske revizorske komore kojim dokazuje da je položio ispit i da nije izgubio status revizora, kako bi ga oslobodili polaganja navedenog ispita.

Prijavu za polaganje ispita može podnijeti kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 8. i 9. Zakona o poreznom savjetništvu (Narodne novine, broj: 127/00, 76/13, 115/16 i 114/23), uz priložene isprave utvrđene člankom 5. Pravilnika (preslika diplome, dokaz o prebivalištu, dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu i dokaz o nekažnjavanju).

Uz prijavu za pristupanje ispitu kandidat je dužan priložiti dokaz o uplati pristupnine za pokriće provjere i obradu prijave za polaganje ispita u iznosu od 25 EURA. Prije nego što pristupi ispitu, kandidat je dužan platiti naknadu za polaganje ispita u iznosu od 930 EURA. Uplate se vrše na žiro račun Hrvatske komore poreznih savjetnika, IBAN broj: HR75 2340 0091 1105 2947 2, kod Privredne banke Zagreb.

Prijava sa pripadajućim ispravama dostavlja se na adresu Hrvatske komore poreznih savjetnika, Josipa Marohnića 3, 10 000 Zagreb. Ispit će se, sukladno članku 6. stavku 4. Pravilnika, održati ako ispitu pristupi minimalno pet kandidata.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: info@hkps.hr.

 

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA