Održan 1. hrvatski porezni simpozij

Održan 1. hrvatski porezni simpozij u organizaciji Hrvatske komore poreznih savjetnika na temu UTJECAJ OPOREZIVANJA NA PODUZETNIČKU KLIMU

Danas, 24. rujna 2018. godine, je u Zagrebu, u organizaciji Hrvatske komore poreznih savjetnika, održan 1.Hrvatski porezni simpozij na temu Utjecaj oporezivanja na poduzetničku klimu.

Održana su stručna izlaganja s primjerima o utjecaju europske pravne stečevine na izmjene propisa, te o mogućnostima bolje i jasnije primjene tih propisa radi unaprjeđenja poduzetničke klime.

Uvodničari su bili predsjednik HKPS mr.sc. Damir Brajković, ravnatelj Porezne uprava Božidar Kutleša, te ministar financija dr.sc. Zdravko Marić, koji se osvrnuo na unaprijeđenja poreznog sustava RH.

U dva seta predavanja i dvije panel diskusije između dionika poreznog sustava, poreznih savjetnika, predstavnika porezne uprave te akademske zajednice i poduzetnika, doneseni su vrijedni zaključci.

U prvom dijelu izlaganja održanog na temu „ Utjecaj ispravnog tumačenja propisa na poslovanje poduzetnika“ uvodna izlaganja su iznijeli:

  • prof.dr.sc. Tereza Rogić Lugarić – Odnos između poreznih savjetnika i poreznih tijela: hrvatska i usporedna iskustva
  • mr.sc. Marijana Vurajić Kudeljan, zamjenica ravnatelja Porezne uprave – Važnost ispravnog tumačenja poreznih propisa u poslovanju poduzetnika – obvezujuća mišljenja i horizontalno praćenje.
  • prof. dr.sc. Nataša Žunić-Kovačević – Uloga poreznih savjetnika u poreznim postupcima pred poreznim tijelima i obvezujućim mišljenjima – Zakon o poreznom savjetništvu i Opći porezni zakon.

U svojim izlaganjima i poslije u panel diskusiji zaključeno je kako porezni propisi daju okvir za podmirenje općih društvenih potreba i operativni su instrument rasporeda tog tereta. Ali da je uloga Porezne uprave i poreznih savjetnika važna za ispravno tumačenje tih propisa te nužna pretpostavka ispunjenju postavljenih ciljeva makroekonomske politike.

S druge strane ispravno tumačenje poreznih propisa nužna je pretpostavka otklanjanja neizvjesnosti za porezne obveznike u segmentu nadzora. Istaknuto je da je proširenje instituta obvezuju

ih poreznih mišljenja komparativno s drugim poreznim jurisdikcijama, te da je zbog kompleksnog sadržaja propisa i posljedica koje izazivaju, nužno osigurati jednoznačna tumačenja, odnosno lakšu i jednostavniju komunikaciju između poreznih obveznika i poreznog tijela u kojoj značajnu ulogu imaju porezni savjetnici.

U drugom dijelu izlaganja i panela Utjecaj i primjene presuda EU, te novih direktiva iz poreza na dobit i PDV-a, u kojem su s predavačima sudjelovali ovlašteni porezni savjetnici članovi Komore, istaknuta je pravna osnova i značaj obvezujuće implementacije presuda Europskog suda (ES), te na nekoliko novijih primjera dan osvrt na državne potpore.

Predavanja su održali:

  • prof. dr.sc. Hrvoje Arbutina i doc.dr.sc. Jasna Bogovac – Presude Suda EU u poreznim stvarima – izravni porezi i državne potpore
  • Renata Kalčić, pomoćnica ravnatelja PU, – Najava izmjena Direktiva EU, povezanost s praksom EU, te njhov utjecaj na učestalu izmjenu poreznih propisa.

Zaključeno je da impementacija presuda ES obvezatna, te uz stalna usklađenja s direktivama, uredbama, smjernicama i preporukama EK i OECDA-a, značajno utječu na izmjene poreznih propisa i poslovanje poduzetnika u RH. Pri čemu predstavljaju izniman izazov u kreiranju i unaprijeđenju poreznog sustava ka jednostavnijem, jasnijem, pravičnijem i ujednačenom oporezivanju Europske unije.