Održan je 2. Hrvatski porezni simpozij 23.9.2019.

Dana 23.9.2019. u Zagrebu održan je 2. Hrvatski porezni simpozij na temu
„AKTUALNOSTI O OBVEZNOM IZVJEŠĆIVANJU „POSREDNIKA“ I ULOGA POREZNIH SVJETNIKA U SUDSKIM POSTUPCIMA“.
Otvaranje i uvodni govor u ime organizatora održao je predsjednik Hrvatske komore poreznih savjetnika mr.sc. Damir Brajković iznoseći osvrte o poreznom trenutku, nastavku reformi, položaju struke, te je najavio dva radna i tematska dijela simpozija:
1. „Utjecaj Direktive 2018/822/EU (DAC 6) na izmijenjene obveze izvješćivanja “posrednika” 2. „Uloga poreznih savjetnika u upravnom poreznom sporu i inicijativa za izmjenu ZUS-a“.

2. HRVATSKI POREZNI SIMPOZIJ 23.9.2019.

U nastavku uvodnog dijela o aktualnostima, posebno prijedlozima izmjena poreznih propisa u IV. krugu porezne reforme izložio je potpredsjednik Vlade RH i ministar financija dr.sc. Zdravko Marić, koji je istaknuo daljnja rasterećenja oporezivanja dohotka primjerice mladih osoba, neoporezivih primitaka i smanjenja stopa PDV-a, ali i daljnjeg suzbijanja određenih pojavnosti u fiskalizaciji i povezanih osoba. Istaknuvši da se svi prijedlozi u javnom e-savjetovanju do 16.10.2019. planiraju kao zakoni donijeti do kraja godine kroz dva čitanja.

2. HRVATSKI POREZNI SIMPOZIJ 23.9.2019.

Tema prvog dijela 2. hrvatskog poreznog simpozija bila je Utjecaj Direktive 2018/822/EU (DAC 6) na izmijenjene obveze izvješćivanja “posrednika”.
U cilju stvaranja jedinstvenog EU tržišta i sprečavanja agresivnog poreznog planiranja nekih kompanija poreznim tijelima potrebne su pravovremene informacije o potencijalno agresivnim poreznim aranžmanima. Pravovremene informacije omogućile bi poreznim tijelima brzo reagiranje na štetne porezne prakse i uklanjanje praznina donošenjem zakonodavstva ili provedbom odgovarajućih procjena rizika i poreznih nadzora. Stoga je i 25. svibnja 2018. godine usvojena je šesta izmjena Direktive Vijeća o administrativnoj suradnji na području oporezivanja (DAC), pod nazivom Direktiva Vijeća (EU) 2018/822 o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane ( u daljnjem tekstu: DAC 6).

Uvodničar i moderator prvog dijela bila je doc. dr. sc. Vlasta Roška, potpredsjednica HKPS. U uvodnom dijelu održana su dva predavanja. Predavanje o tome što donosi nova izmijenjena direktiva DAC 6 održala je doc. dr. sc. Nevia Čičin-Šain, Institute for Austrian and International Tax Law, Wirtschaftsuniversität, Wien. Prijedlog novih izmjena Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i OPZ-a izložila je zamjenica ravnatelja PU mr. sc. Marijana Vuraić-Kudeljan, koja je istaknula izmjene odredbi o povezanim osobama (čl.49) i prividnim poslovima (čl.12.a).

2. HRVATSKI POREZNI SIMPOZIJ 23.9.2019.

Cilj DAC 6 je poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta odvraćanjem od prekograničnih aranžmana agresivnog poreznog planiranja. U hrvatsko zakonodavstvo uvodi se kroz izmjene i dopune Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza koje će biti na snazi od 1. siječnja 2020. godine. Nakon donošenja Zakona slijedi donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o administrativnoj suradnji u području poreza u kojem će se podrobnije propisati obrasci za prijavu prekograničnih aranžmana. DAC 6 ograničen je na prekogranične aranžmane koji se odnosi na više od jedne države članice ili na jednu državu članicu i treću zemlju. Međutim, ova direktiva prvenstveno obvezu izvješćivanja određuje za posrednika, ako posrednika nema ili se primjenjuje izuzeće kao kod poreznih savjetnika i odvjetnika zbog regulirane profesionalne tajne, tada se obveza prenosi na relevantnog poreznog obveznika.
Posrednicima se smatraju svi koji sudjeluju u aranžmanu kao što su porezni savjetnici, odvjetnici, revizori, računovođe, poslovni konzultanti, financijske institucije ili bilo tko tko sudjeluje u aranžmanu.
U prilogu IV. DAC 6 navedena su osnovna i posebna obilježja koje prekogranični aranžman treba zadovoljiti da bi se o njemu izvještavalo porezno tijelo. Određena obilježja zahtijevaju ispitivanje osnovne koristi. Osnovna korist odnosi se na ispitivanje radi li se o ostvarivanju porezne pogodnosti, ispunjava li se uvjet povjerljivosti o načinu na koji bi se tim aranžmanima mogla osigurati porezna pogodnost, ostvarivanju prava posrednika (poreznih savjetnika, odvjetnika, revizora, knjigovođa, konzultanta i sl.) na naknadu, te obuhvaća li aranžman standardiziranu dokumentaciju.
Sudionici prvog panela bili su uz moderatora panela doc.dr.sc. Vlasta Roška i doc.dr.sc. Nevia Čičin-Šain, zamjenica ravnatelja PU mr.sc. Marijana Vuraić-Kudeljan, MF te porezni savjetnici Vlatko Jelčić, mr.sc. Darko Augustinović i mr.sc. Bojana Huzanić.

2. HRVATSKI POREZNI SIMPOZIJ 23.9.2019.

Predloženim zakonskim odredbama Zakona o administrativnoj suradnji na području poreza propisuje se, kao i u DAC6, retroaktivna primjena izvješćivanja za razdoblje od 25. lipnja 2018. do 1.srpnja 2020. godine s rokom dostave do 31. kolovoza 2020. godine, a nakon toga 30 dana nakon proteka tromjesečja. Pri čemu je istaknuto da nereagiranje poreznih tijela na to izvješćivanje ne podrazumijeva i prihvaćanje valjanosti ili poreznog tretmana tog aranžmana.
Nakon održanog panela opći je zaključak da će se svaki prekogranični aranžman trebati posebno proučavati i ispitivati, podliježe li prijavi ili ne, kao i tko ga i u kojim slučajevima treba prijaviti poreznim tijelima te da će Porezna uprava svojim mišljenjima stvarati praksu.
Tema drugog dijela 2. hrvatskog poreznog simpozija bila je Uloga poreznih savjetnika u upravnom poreznom sporu i inicijativa za izmjenu ZUS-a.
Uvodna predavanja održali su: prof.dr.sc. Marko Šikić: Pravni fakultet u Zagrebu, Tumačenje uloge poreznih savjetnika u upravnom sporu – Zakon o upravnim sporovima (ZUS) i prof.dr.sc. Nataša Žunić-Kovačević, Pravni fakultet u Rijeci, na temu: Uloga poreznih savjetnika u upravnom sporu prema Općem poreznom zakonu (OPZ) i Zakonu o poreznom savjetništvu (ZPS)«.

2. HRVATSKI POREZNI SIMPOZIJ 23.9.2019.

U predavanjima je istaknuta važnosti uloge poreznih stručnjaka u poreznim sporovima, kao što su porezni savjetnici, te njihove ovlasti sudjelovanja u poreznom sporu. O tome kako je ovlast zastupanja poreznih savjetnika na sudu,a kako je do sada bilo uređeno ZPS, OPZ-om, ZUS-om, a posebno nakon tumačenje novela ZUS-a iz 2014. u čl.21.st.2. malo se raspravljano u stručnoj javnosti. Otvorena je rasprava u panelu koja je rezultirala inicijativom da se precizira ovlast sudjelovanja, te ovlasti zastupanja poreznih savjetnika u upravnom poreznom sporu, obzirom da porezni savjetnici od početka poreznog postupka zastupaju poreznog obveznika.
Istaknuto je i da sporna odredba ZUS-a „da se na odgovarajući način primjenjuju pravila parničnog postupka“ ne znači i da se ne primjenjuje Zakon o poreznom savjetništvu kao Lex specialis, a koji daje ovlasti sudjelovati u poreznim sporovima pred sudovima.

2. HRVATSKI POREZNI SIMPOZIJ 23.9.2019.

Moderator i voditelj drugog panela bio je doc.dr.sc. Ivan Čevizović, podpredsjednik HKPS-a, a panelisti su bili: prof.dr.sc. Marko Šikić, Pravni fakultet Zagreb, prof.dr.sc. Nataša Žunić Kovačević, Pravni fakultet Rijeka, pomoćnica ravnatelja Renata Kalčić, MF, Porezna uprava te mr.sc. Damir Brajković, porezni savjetnik, predsjednik HKPS.
Sudjelovanje poreznih savjetnika u upravnim postupcima sagledano je i kroz povijest i podsjetnik na rješenje Ustavnog suda iz 2005. godine kojim je potvrđena zakonitost čl.2. i čl.4.st.3. ZPS i ovlasti da porezni savjetnici zastupaju porezne obveznike i sudjeluju u poreznim upravnim sporovima pred sudovima. Istaknuto je i pravo poduzetnika na brzo, ekonomično suđenje. Posebno kada do spora dolazi zbog pogrešne primjene materijalnog poreznog propisa od strane poreznog tijela (nadzora).
Zaključeno je da je uloga poreznih savjetnika, kao osoba koje najbolje poznaju poreznu regulativu, izrazito važna u poreznom sporu koji u pravilu proizlazi iz poreznog postupka, kroz zaštitu prava poreznih obveznika, posebno u meritumu i ispravnoj primjeni materijalnih poreznih propisa.
Predstavljena inicijativa prenesena je sudionicima iz Ministarstva financija, nadležnog za nadzor i primjenu ZPS, sve s ciljem podizanja svijesti o važnosti mijenjanja regulative ili ispravnog tumačenja čl.21.st.2 ZUS-a od strane ministarstva financija i pravosuđa, da bi ovlašteni porezni savjetnici koji obavljaju djelatnost mogli ispuniti svrhu zakona i zastupati u poreznom sporu pred sudom porezne obveznike. A kako je uređeno u nizu država članica EU, primjerice u Austriji i Njemačkoj.

2. HRVATSKI POREZNI SIMPOZIJ 23.9.2019.