Održana izborna Skupština HKPS dana 6.12.2019., predsjednik Komore mr.sc. Damir Brajković

Skupština HKPS između dva kandidata odlučila se za kontinuitet, te je za drugi mandat izabran
predsjednik Komore mr.sc. Damira Brajković, ovlašteni porezni savjetnik iz Rijeke.

Izabrani su i porezni savjetnici u druga tijela Komore, a kako slijedi:
Potpredsjednici Komore su: mr.sc. Darko Augustinović, mr.sc. Bojan Huzanić i Vlatko Jelči

Članovi Izvršnog odbora (uz predsjednika i potpredsjednike) su: Ivica Baban, Katica Reljanović i Maja Živanović.
Čanovi Nadzornog odbora imenovani ispred Komore su: Željka Becić i Damir Novački.
Članovi Stegovnog vijeća su: Ilija Braovac, Dean Cimera, Marko Ćavar, Marijan Svećnjak i dr.sc. Marija Zuber.