Održani seminari u suradnji sa HGK

U suradnji sa HGK od  2. do 9. veljače 2017. godine HKPS je održala seminare u područnim komorama Zagreb, Split, Rijeka  i Osijek o temama iz primjene novih propisa iz porezne reforme u 2017., te tako nastavila uspješnu suradnju.