P O Z I V za održavanja Redovite godišnja skupštine, 11. prosinca 2020.

Sukladno članku 9. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika predsjednik Komore upućuje svim članovima skupštine

P O Z I V

za održavanja Redovite godišnja skupštine

Redovita godišnja skupština Komore održat će se u petak 11. prosinca 2020. godine, s obzirom na izvanredne okolnosti vezane uz COVID-19 i epidemiološke mjere sukladno Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od dana 20.11.2020 održati će se elektroničkim putem Zoom-a, s početkom u 13:00 sati

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine

 2. Prihvaćanje održavanje Skupštine elektronskim putem

 3. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda

 4. Verifikacija i izbor radnih tijela Skupštine:

 • radno predsjedništvo (3 člana)

 • zapisničar

 • verifikacijsko povjerenstvo,

 • ovjerovitelji zapisnika (2 člana)

 1. Usvajanje Izvještaja o financijskom poslovanju u 2019. godini

 2. Izvještaj o radu HKPS za 2020. godinu i plana rada za 2021. godinu

 3. Razno i zatvaranje Skupštine

Molimo sve članove Komore da se odazovu pozivu ili da eventualnu spriječenost na vrijeme jave u tajništvo Komore, odnosno da se prijave 15 minuta prije početka sjednice. Dodatno, molimo sve članove Komore koji će sudjelovati u radu Skupštine, dostave ispunjeni Obrazac za glasanje po pojedinim točkama dnevnog reda u roku od tri radna dana na email HKPS (info@hkps.hr).

Radni materijali i link će se dostavit naknadno.

predsjednik Komore

_________________________

mr.sc. Damir Brajković

 

U Zagrebu, 20.11.2020.