P O Z I V za održavanja Redovite godišnje skupštine

P O Z I V

za održavanja Redovite godišnje skupštine

Redovita godišnja skupština Komore održat će se u ponedjeljak 10. prosinca 2018. godine, u Zagrebu, Draškovićeva 45 – dvorana HGK s početkom u 13:00 sati

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine

 2. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda

 3. Verifikacija i izbor radnih tijela Skupštine:

 • radno predsjedništvo (3 člana)

 • zapisničar

 • verifikacijsko povjerenstvo,

 • ovjerovitelji zapisnika (2 člana)

 1. Usvajenje Izvještaja o financijskom poslovanju u 2017. godini

 2. Izvještaj o radu HKPS za 2018. godinu i plana rada za 2019. godinu

 3. Izvješće o dosadašnjem članstvu u CFE Tax advisers Europe (CFE), planu za 2019. i 2020. te usvajanje odluke o davanje zahtjeva za primanje u punopravno članstvo CFE.

 4. Razno i zatvaranje Skupštine

Molimo sve članove Komore da se odazovu pozivu ili da eventualnu spriječenost na vrijeme jave u tajništvo Komore.

Radni materijali dostavit će se naknadno.

predsjednik Komore

_________________________

mr.sc. Damir Brajković