P O Z I V za održavanje redovite godišnje skupštine

Sukladno članku 9. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika („N.N.“ br. 5/13) predsjednik Komore upućuje svim članovima skupštine

P O Z I V
za održavanje redovite godišnje skupštine

 

Redovita godišnja skupština Komore održat će se u četvrtak 7. prosinca 2017. godine, u Zagrebu,
Draškovićeva 45 – dvorana HGK s početkom u 12:00 sati

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:
1. Otvaranje skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tijela
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajenje Izvještaja o financijskom poslovanju u 2016. godini
4. Izvještaj o radu za 2017. godinu i plan rada za 2018.
5. Usvajanje Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Komore
6. Usvajanje Odluke o izmjeni Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju
7. Razno i zatvaranje Skupštine

Nakon završetka radnog dijela Skupštine predviđen je prigodni ručak.
Molimo sve članove Komore da se odazovu pozivu ili da eventualnu spriječenost na vrijeme jave u tajništvo Komore.
Radni materijali dostavit će se naknadno.

predsjednik Komore
_________________________
mr.sc. Damir Brajković

Preuzmite poziv u PDF formatu.