Predstavnici HKPS sudjelovali na CFE konferenciji u Pragu

Dana 24.11.2017. u Pragu predstavnici HKPS sudjelovali su na strukovnoj konferenciji CFE na temu:”Tax is Going Digital: Are Tax Adviseres Ready?”
Odnosno, kako se i poreznosavjetnička struka treba pripremati za nove izazove doba digitalizacije i robotizacije (umjetne inteligencije).