Predstavnici HKPS sudjelovali na strukovnoj konferenciji CFE Forum 2019:” Creating Tax Certainty in an Uncertain World: Double Taxation, Tax Rulings & Dispute Resolution Processes”

Dana 6.6.2019. u Briselu održan je CFE Forum posvećen temi „Stvaranje porezne izvjesnosti u nesigurnom svijetu: dvostruko oporezivanje, porezna rješenja i postupci rješavanja sporova“.

Rasprava je uključivala analizu postojeća sredstva za izbjegavanje poreznih sporova i preispitati mehanizme OECD-a i EU-a za rješavanje sporova. Odnosno otvorena su pitanja iz porezne sigurnosti vezane uz izazove digitalne tehnologije, državnih potpora u vezi s poreznim odlukama i unaprijed dogovorenim cijenama (APA) te odlukama EK o pokretanjima postupaka protiv određenih multinacionalnih kompanija i poreznih jurisdikcija.