U Dubrovniku je počela s radom ljetna škola

Dana 10. rujna u Dubrovniku je počela s radom ljetna školu na engleskom jeziku Summer School Dubrovnik,
Sep 2018.: “Trends in international taxation”, koju su zajedno organizirali Pravni fakultetet u Zagrebu,
Sveučilište u Dubrovniku i HKPS.
Škola se za članove HKPS priznaje kao edukacija prema programu obrazovanja, a traje do 14.rujna.